BATA COMPANY DOO BEOGRAD- OGRANAK SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BATA COMPANY CREPAJA
SPROTSKO REKREATIVNI CENTAR, RESTORAN, ZOO VRT I ERGELA "100 TOPOLA"
Sedište ispostave: Varova bb, Crepaja, Kovačica, Srbija

Pretežna delatnost: 9311- Delatnost sportskih objekata
Registar privrednih subjekata, Beograd, od dana 21.04.2011.god., BD 47152/2011

                                                                                                                                                                                                       

KONTAKT:

Direktor
Nebojša Babić Bata
Svetog Nikole 100
11000 Beograd

060/320-7111
064/401-85-86

bata.company@yahoo.com
facebook: Ergela Bata Crepaja

Sedište ispostave:

SPROTSKO REKREATIVNI CENTAR, RESTORAN, ZOO VRT I ERGELA "100 TOPOLA"
Varova b.b. 26213 Crepaja
013/671-487

Žiro-račun: 250-15335031-70 PIB 100031234 MATICNI BROJ 07399693 BATA COMPANY DOO BEOGRAD- OGRANAK SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BATA COMPANY CREPAJA

Pretežna delatnost: 9311- Delatnost sportskih objekata Registar privrednih subjekata, Beograd, od dana 21.04.2011.god., BD 47152/2011

foxyform.com